logo Frailea - Hidden treasures
Articles
  home Last Modified: 20230809  
Kaktusy V29N01: center, 1993
Orginal text

Nová specializovaná sekce pěstitelů kaktusů FRAILEA
Petr Koupelka

Již před více než 20 lety existovala sekce Frailea vydávající stejnojmenný zpravodaj. Hlavním aktérem byl v té době ing. Egide.
Před čtyřmi lety se snažil sekci znovu obnovit MUDr. Jan Ječmínek z Kolína. Jelikož však jeho zájmy byly značně široké a týkaly se i jiných oblastí než je kaktusářství, na což jediný člověk nemůže stačit, byl vydán pouze adresář pěstitelů rodu a iniciativa upadla v zapomnění.
Tento adresář se však stal výchozím materiálem pro dalšího pěstitele - organizátora, kterým je pan Milan Vévoda z Liberce. Ten kontaktoval pěstitele v adresáři uvedené a zjistil, že určitý zájem stále trvá. Následně publikoval v časopise Kaktusy (1/92) článek "Pěstitelé fraílejí o sobě nevědí". I přesto, že odezva byla minimální, zájemci obdrželi informační list, ve kterém bylo nastíněno co, proč a jak by bylo vhodné a možné pro zvýšení informovanosti zájemců o rod Frailea udělat.
Sekce Frailea není sekcí v pravém slova smyslu, není zvolen žádný výbor a neplatí se žádné členské příspěvky, jako je tomu u jiných specializovaných sekcí. FRAILEA je chápána jako volné sdružení, každý zájemce bude 4krát ročně dostávat zdarma - pouze za úhradu poštovného, cyklostylovaný ZPRAVODAJ FRAILEA.
V polovině listopadu 1992 bylo rozesláno první - nulté číslo, jehož účel je propagační a informační. Zde se dozvíte o nové sekci vše potřebné a důležité. Adresa, na kterou se s žádostí o zaslání ZPRAVODAJE FRAILEA můžete obrátit, je:

Milan Vévoda
Kaplického 362
463 13 LIBEREC 23
Valid HTML 4.01 Transitional