logo Frailea - Hidden treasures
Articles
  home Last Modified: 20100531  
Succulenta 1962. No 12. pag 184-185

<

Zijknop-ontwikkeling bij Frailea asterioides

Bij een van de jonge plantjes van Frailea asterioides Werd. die verleden jaar werden geënt op PereskiopsiS spathulata ontstond aan de zijkant een dikke knobbel die steeds dikker werd. U begrijpt mijn verbazing toen deze knobbel openbarste en er een stek zichtbaar werd. Het plantje, dat nu een middellijn van ongeveer 2 cm heeft, heeft daar blijkbaar niet de minste hinder van, daar de beschadigde huid langzaam verdroogt en zodoende ruimte biedt aan de zich goed ontwikkelende stek.
We hebben hier dus te maken met een stek die zich ontwikkelde van een sporadisch voorkomende zijknop van de centrale as van dit plantje. Deze ontwikkeling komt wel meer voor, b.v. bij Trichocereus pachanoi. Voor Frailea is dit het eerste mij bekende voorval.
Zie de beide afbeeldingen op nevenstaande pagina.
J. Bonefaas.

Frailea asterioides
Frailea asterioides
Fig. 92, 93 — Frailea asterioides. Een tweetal sterk vergrote opnamen doen de zijknopontwikkeling van het kleine plantje goed uitkomen. foto's: Bonefaas.
Valid HTML 4.01 Transitional