logo Frailea - Hidden treasures
Articles
  home Last Modified: LastModified  
Succulenta (Netherlands) 50(2): 25, 1971.

<
Frailea friedrichii Buining et Moser spec nov.
A. F. H. BUINING
Corpus rarius caespitosum 8x6 cm, corpuscula singularia ad 3 cm alta lataque, perviridia ad aeruginirubra. Costae ad 19 in tubercula papilliformia 4 mm diam., solutae. Areolae ex longo rotundae aliquo tomenti pallido-brunnei tectae. SPINAE alinquo distantes, saepe curvatae pectinateque positae, utrim-que 6, supra infraque adhuc una ad 3 mm longae, rubescentes ad corneae. Flores infundibuliformes, 23 mm longae lataque, flavae. Pericarpellum 4 mm longum latumque, saetigerum et albipilosum. Receptaculum fere 3-4 mm longum, saetigerum et albipilosum. Folia perianthii exteriora spathulata, lutescentia striataque, apicibus acutis; interiora spathulata, flava. Stylus 8,5 mm longus, flavo-albus. Stigmata 8, 2,5 mm longa, alboflavescentia. Stamina primaria flavo-alba, 4-9 mm longa, circum stylum inserta; secundaria flavo-alba, 4-5 mm longa. Antherae 0,7 mm longae, flavae. Camera nectarea 0,5 mm lata, aperta. Caverna seminifera 4 mm longa, 2,5 mm lata. Fructus 6-8 mm diam. saetiger villosusque. Semen galeriforme, atre nitidum, 1,5 mm longum et 1,2 mm latum; testa minimis tuberculis aequis operta, a tergo pectinifera. Habitat in Paraguay oriente ad Chololó-i.
Vrij zelden groepen van 8x6 cm vormend, enkel hoofdje tot 3 cm hoog en breed, donkergroen tot koperrood. Ribben tot 19, opgelost in tepelvormige knobbeltjes van 4 mm diam. Areolen ovaal, met iets lichtbruin vilt. Dorens iets afstaand, dikwijls gebogen en kamvormig gesteld, aan weerszijden 6, onder en boven nog 1 kleinere doren, soms 1 loodrecht afstaande middendoren, alle tot 3 mm lang, roodachtig tot hoornkleurig. Bloem trechtervormig, 23 mm lang en breed, geel. Pericarpellum 4 mm lang en breed, met borstels en witte haren. Buitenste perianthbladeren spatelvormig met spitse punt, verzadigd geel, met strepen; binnenste spatelvormig, geel. Stijl 8,5 mm lang, geelwit. Stempels 8, lang 2,5 mm, geelachtig wit. Primaire meeldraden 4-9 mm lang, rond stijl geplant, geel-wit; secondaire 4-5 mm lang, geel-wit. Helmknopjes 0,7 mm lang, geel. Nektarruimte 0,5 mm breed, open. Zaadholte 4 mm lang, 2,5 mm breed. Vrucht 6-8 mm diam., met borstels en wolharen. Zaad mutsvormig, zwart, mat glanzend, 1,5 mm lang, 1,2 mm breed; testa met zeer fijne, vlakke buitjes, kam aan rugzijde. Groeiplaats bij Chololó-i, in oostelijk Paraguay.
Valid HTML 4.01 Transitional