logo Frailea - Hidden treasures
Articles
  home Last Modified: LastModified  
Succulenta (Netherlands) 51(2): 22-23, 1972.

<
Frailea knippeliana (Quehl) Br. et Rose
A. F. H. BUINING en G. MOSER

Omstreeks de eeuwwisseling werden door Grosse in Paraguay in het oostelijk deel rond de verre omgeving van Paraguari cactussen gevonden, die hij naar Duitsland exporteerde. Hieronder bevond zich een species, dat door Quehl

Pictures/succ1972_23_1.jpg
3 in 1971 geïmporteerde Frailea knippeliana
Foto: Moser

werd beschreven in Monatschrift für Kakteenkunde, 1902, 12:9, als Echino­cactus knippelianus.
Knippel was toendertijd een bekend kweker in Duitsland, die ook prijslijsten van cactussen uitgaf. De beschrijving door Quehl geschiedde zonder enige afbeelding. Omtrent de bloem en de vrucht konden toen nog geen gegevens verstrekt worden.
Britton en Rose brachten dit plantje in hun 'Cactaceae' onder hun geslacht Frailea en verwijzen in hun tekst naar 2 afbeeldingen, n.l., 'Kakteen' pi. 8, van Knippel en naar Schelle 'Handbuch Kakteenkunde' fig. 118. Beide afbeeldingen hebben betrekking op een volkomen waardeloze tekening het eerst versche­nen in Knippel's 'Preis-Verzeichnis über Kakteen', enz. Het enige wat men uit deze tekening kan opmaken is dat het plantje kort zuilvormig is, hetgeen ook uit de beschrijving is te lezen.
Het is wederom de verdienste van onze goede vriend A. M. Friedrich uit Paraguay, die door ijverig zoeken een aantal reeds vroeger beschreven cactussen weer wist op te sporen, maar bovendien enige nieuwe soorten ontdekte in het oostelijk deel van Paraguay.
In februari 1971 vond hij enige exemplaren van zijn species 'Atyrá' die hij bij de gelijknamige plaats vond. Toen wij in het najaar van 1968 met de heer Friedrich in Atyrá waren vertelde hij ons dat deze naam in de Indiaanse taal betekent 'verzamelplaats voor de vergaderingen van de indianen'. Het blijkt dus als zo dikwijls, dat dit natuurlijke berg- en heuvelachtige gebied nog onvoldoende grondig is onderzocht, alhoewel vrij veel verzamelaars reeds in deze omgeving waren.
Aan Moser zond Friedrich enige exemplaren van deze species, die zich thans in ons beider verzamelingen bevinden. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij deze plantjes konden determineren als Frailea knippeliana (Quehl) Br. et R. Aan­gezien tot dusverre voorzover ons bekend geen enkele afbeelding bestaat van een geïmporteerd plantje, brengen wij hier voor het eerst een opname van een drietal van deze interessante Frailea. Op een andere plaats hopen wij uitvoerig op deze soort terug te komen.
Valid HTML 4.01 Transitional