logo Frailea - Hidden treasures
Articles
  home Last Modified: 20230720  
Succulenta (Netherlands) 62(2): 37-38, 1983

< Ervaringen met Frailea's

J. VAN DOOREN

Hoewel mijn specifieke belangstelling uitgaat naar het geslacht Astrophytum, heb ik toch ook enkele andere planten in mijn kasje staan. Tot die andere behoren ± 50 Frailea's, te verdelen in 7 à 8 verschillende (o.a. gracillima, cataphracta, pulcherrima, pygmaea en nog enkele). Een collegaliefhebber uit het dorp had deze gezaaid en enkele potjes heb ik overgenomen en uitgeplant. Dat gebeurde in 1980. Ze groeien uitstekend en tot mijn grote verbazing hebben ze dit jaar, op een of twee na, allemaal gebloeid, sommige met 3 à 4 bloemen tegelijk. Ik moet erbij vertellen dat mijn kasje voorzien is van gewoon vensterglas en aan de binnenkant is daar nog eens noppenfolie tegen bevestigd. Deze was in eerste instantie bedoeld als isolatie tegen de kou, maar bleek ook uitstekend te zijn tegen verbranding van de planten in de zomer. De temperatuur is er nu 's zomers 55° C, zonder folie is het 65° C en dat is in mijn kasje blijkbaar teveel. Terug naar de Frailea's. Waarschijnlijk door de vaak beweerde - en evenzovele keren ontkende - verwantschap met de Astrophytum soort, heb ik de Frailea's (voorlopig) in mijn verzameling. Mijn aantal Astrophytums groeit echter gestadig en ik kan niet alles tegelijk houden.
Nou zegt Cullmann in zijn boek ''Cactussen'' en W. Haage in ''Het praktische cactusboek'', dat Frailea's moeilijk bloeien. W. Haage gaat zelfs verder en zegt: ''Half beschaduwde plaats is geschikter dan felle zon, ofschoon ze die wel nodig hebben voor het openen van de bloemen'' . Mijn ervaringen zijn dat deze beweringen niet helemaal juist zijn, althans mijn planten houden er zich niet aan. Ze stonden voortdurend in de felle zon (van 07.00 uur tot 20.00 uur) en ze kregen knoppen. Gedurende de tijd dat de knoppen zich ontwikkelen (5 tot 8 dagen) moeten ze inderdaad veel zon hebben, totdat ze een bepaalde grootte bereikt hebben. De kleur van de te verschijnen bloembladeren is nog net niet zichtbaar. Het is dan wel duidelijk dat de bloem doorbreken wil en dat ze niet omgezet wordt in een zaadbes. Als op dat moment de zon een of twee dagen minder fel is, of zelfs achter de wolken verdwijnt, betekent dat niet dat er een onderbreking in groei van de knop optreedt, want die gaat gewoon door.
De temperatuur is dan ± 35° C. De bloem gaat zelfs nog vrij ver open, zodat b.v. bij Frailea cataphracta de rode bloemhals goed zichtbaar is. Voor mij betekent dit dat met name de opmerking van dhr. Haage m.b.t. de bloei niet opgaat voor alle Fraileasoorten. Ik krijg dan ook de neiging te denken dat ieder kasje of grotere kas zijn eigen atmosfeer kent, waarnaar de planten zich richten en waaraan je moeilijk stellingen of theorieën kunt ophangen.
Door het veelvuldig bloeien van de verschillende Frailea's was het mogelijk dit jaar te experimenteren. Mijn Fr. cataphracta heb ik dan ook bestoven met Astrophytum myriostigma. De zaadbes ervan heb ik geoogst, maar uitgezaaid heb ik nog niets. Dat is een activiteit voor zomer 1983. Hopelijk hebben wij dan weer zo'n goede zomer. Al was het alleen maar voor de planten.
Resteert mij nog een vraag: Mij is bekend dat Frailea's bij niet-bloeien, toch overgaan tot bevruchting en tot zaadvorming. Wie kan mij meer hieromtrent vertellen?

Rijksweg 109 A, 6247 AC Gronsveld

Naschrift redactie:
Dit verschijnsel wordt cleistogamie genoemd. Dit betekent dat in de gesloten bloemknop zelfbestuiving en bevruchting plaats vindt. Er ontstaan dan normale, kiemkrachtige zaden.
Valid HTML 4.01 Transitional