Discocactus  
 Inleiding  Verzorging

 Veldnummers

 Taxonomie  Species  Bibliografie  Contact
     

Voorwoord

Met dank aan ...

 

 

 


Cultuurplant van

Discocactus buenekeri

foto P.v.d.Laken

 

 

 

Begin 1987 werd door Gerard Uil en Jan Hovens uit Nederland de studieclub DISCOCACTUS opgericht. In een later stadium zijn ook Wim van de Vel en Louis van Criekinge uit België, Günter Königs, Bernd Bohle en Eberhard Kadow uit Duitsland en Piet van der Laken uit Nederland toegetreden.

Het doel van deze werkgroep bestond voornamelijk uit het beoordelen van de soortechtheid van de nieuwbeschreven soorten, de relaties onderling binnen dit plantengeslacht alsmede de kweek en verspreiding van de kultuurplanten hiervan. Hieraan werd vooral ten tijde van de reizen van dhr. Buining naar Brazilie door dhr. Uil een belangrijke bijdrage geleverd.


In het algemeen blijkt dat de variabiliteit bij veel kultuurplanten en vooral bij volwassen planten tussen de soorten onderling veel kleiner is dan bij planten op de vindplaats. Dit kan wellicht gedachten oproepen tot samenvoeging en vereenvoudiging van het geslacht Discocactus. Dit is bijvoorbeeld te zien in de samenvoegingen zoals die door dhr. Taylor is bewerkstelligd.


Een probleem voor de liefhebber bleek dat het uiterlijk van de kultuurplanten binnen dit geslacht dikwijls sterk kan afwijken van de planten zoals die op de vindplaats voorkomen hetgeen tot foutieve naamgeving in de collecties aanleiding kan geven. De opzet van deze uitgave is om van alle soorten een korte beschrijving met een foto van de kultuurplant te geven en daarbij vergelijkend  fotomateriaal van planten  op de vindplaats. Dit geeft de verzamelaar/hobbyist een leidraad bij de determinatie.

De besproken kultuurplanten bestaan uitsluitend uit soortechte nakweek van standplaatsplanten van het vermelde veldnummer. De eerstbeschrijvingen van de soorten zijn voor het grootste deel in het boek Discocactus van Buining. De later ontdekte soorten zijn in diverse cactusbladen, veelal in Kakteen und andere Sukkulenten te vinden. Informatie over verzorging en kultuurkennis, gebaseerd op jarenlange ervaring maken deze website kompleet om de geinteresseerde hobbyist op weg te helpen.

De beschreven soorten zijn vrijwel allemaal ons bekende standplaats-exemplaren. Hoewel de nomenklatuurregels wijzen op de keuze van een type-plant van gemiddelde kenmerken van een standplaats, is het voor de hand liggend dat de veldzoeker veelal kiest voor een 'mooi' foto-exemplaar voor de eerstbeschrijving. Veel standplaatsen zijn daarna door liefhebbers bezocht en deze bevestigen vaak dat voor de eerstbeschrijving niet  altijd het gemiddelde type is gekozen.

Het enige houvast van een eerstbeschrijving is de juiste opgave van de geografische ligging van de standplaats met vermelding van het veldnummer. Alleen hierdoor zijn we in staat om wetenschappelijk te kunnen kontroleren of een beschrijving overeenstemt met de werkelijkheid. Wetenschap berust nu eenmaal op een wederzijdse controle-mogelijkheid. En juist hierin ligt het grote manco van de beschreven species van de laatste tijd.

Pogingen van ons om in  'openbare' herbaria deze gegevens te verkrijgen werden resoluut van de hand gewezen met het argument dat we geen wetenschappers zijn en dat bekendmaking van bijvoorbeeld de standplaats zou kunnen leiden tot een mogelijke uitroeiing door handelaren en verzamelaars.

Dit laatste is overigens door de CITES-bepalingen terecht bijna niet meer mogelijk. Het heeft er helaas wel toe geleid dat het ons niet mogelijk was om ook van de laatst verschenen species een gedegen overzicht te geven. Ook het verkrijgen van zaad voor de nakweek bleek slechts zelden mogelijk. Wellicht geeft deze uitgave ons de kans om met uw hulp deze website alsnog te vervolmaken. De al dan niet terechte wens van de liefhebber om toch aan de begeerde (kultuur)planten te komen, wat door bijvoorbeeld verspreiding vanuit de wetenschap van zaden goed mogelijk zou zijn, zal in ieder geval de geinteresseerde liefhebber in staat stellen via studie mede te beoordelen of en in hoeverre  de nieuwbesproken species te relateren zijn aan vroeger beschreven planten.

De werkgroep heeft zich in algemene zin gehouden aan de naamgeving van dhr. dr. Braun zoals aangegeven in het onderdeel Taxonomie. Het fotomateriaal is te bereiken vanuit deze lijn, maar eenvoudiger is wellicht dit te doen vanuit het onderdeel Species  waar de plantennamen zijn vermeld in alphabetische volgorde zoals deze meestal in de verzamelingen voorkomen. De foto's zijn door er op te klikken te vergroten.

Wij zullen het bijzonder op prijs stellen van u te vernemen indien u door uw kennis informatie aan deze homepage denkt te kunnen toevoegen door middel van gegevens of fotoma-teriaal.

Wij hopen hiermee de liefhebbers van deze spectaculaire bloeiers een dienst te bewijzen en een bijdrage te leveren aan de kennis van het geslacht Discocactus, zodat hierdoor een bredere interesse voor deze plantengroep ontstaat. De beste bescherming is kennis over, omgang met en verspreiding van de levende materie.

In het onderdeel Verzorging vindt u vele per onderwerp gerangschikte wetenswaardigheden omtrent dit gegeven.

Daarnaast zijn nog vele data ter beschikking.

Ik wens U veel plezier met het bezien van alle beschikbare informatie.

Copyright © 2003

E-mail: Webmaster Discocactus