Discocactus  
 Inleiding  Verzorging

 Veldnummers

 Taxonomie  Species  Bibliografie  Contact
     

Betekenis veldnummers
81 .....
BR/BU .....

Büneker .....

HU .....

ISI .....

Latijnse afkortingen

Afkorting

Latijn

Vertaling

aff.

affinis

verwant aan …

auct. div.*

auctorum diversorum

van verscheidene auteurs

auct. nonn.*

auctorum nonnulorum

van enkele auteurs

auct. non *

auctorum non

niet van de auteur …

comb. inval.

combinatie invatida

niet geldig gepubliceerde combinatie

comb. nov.

combinatio nova

nieuw gevormde combinatie

comb. nud.

combinatio nudum

niet erkende combinatie (zonder beschrijving)

descr. nov.

descriptio nova

nieuwbeschrijving

cfr. / cf /

confer

vergelijk met …

emend./em.*

emendavit

hij verbeterde (het taxon) …

etiam v.

etiam vice

zie ook

excl. gen.

excluso genere

met uitsluiting van het geslacht...

excl. sp.

excluso specie

met uitsluiting van soort  …

excl. var.

excluso varietate

met uitsluiting van verieteit …

gen. nov.

genus novum

nieuw geslacht

mut. char.

mutatis characteribus

met de kenmerken veranderd ...

nom. alt.

nomen alternativum

alternatieve naam

nom. ambig.

nomen ambiguum

dubbelzinnige naam

nom. confus.

nomen confusum

verwarrende naam; gebruikt voor verscheidene taxa

nom. cons.

nomen conservandum

beschermde naam die niet mag worden gewijzigd-door Code vastgelegd-soms zelfs tegen de regels                           

nom. dub.

nomen dubium

onbetrouwbare naam - afkomst niet te verklaren

nom. err.

nomen errorum

foutieve naam

nom. illeg.

nomen illegitimum

ongeldig,dus overbodige en niet erkende naam

nom. inval.

nomen invalidum

niet geldig gepubliceerde naam

nom. legit.

nomen legitimum

officieel erkende naam

nom. nov.

nomen novum

nieuw gepubliceerde naam en/of erkend substituut voor eerdere naam

nom. nud.

nomen nudum n.n.

zonder beschrijvinggepubliceerde, dus niet erkende naam

nom. obsc.

nomen obscurum

naam van onbekende herkomst

nom. prov.

nomen provisorium

voorlopige naam in afwachting op geldige publicatie

nom. rej.

nomen rejiciendum

verworpen naam van taxon dat geen type heeft

nom. sol.

nomen solum

naam zonder beschrijving (id. nomen nudum)

nom. superfl.

nomen superfluum

volgens regels bij publicatie overbodige dus ongeldige naam

nom. tant.

nomen tantum

alleen maar een naam

nom. triv.

nomen triviale

gewoon soortepitheton, volksnaam

nom. usit.

nomen usitatum

gebruikelijke naam

p.p.

pro parte

gedeeltelijk

pro hyb.

pro hybrida

als hybride genoemde naam

pro sp.

pro species

als soort genoemde naam

pro syn.

pro synonymum

als synoniem genoemde naam

pro var.

pro varietas

als varieteit genoemde naam

s.ampl.

sensu amplificato

in uitgebreide betekenis

s.comb.

sine combinatione

epitheton zonder geslachtsnaam

s.descr.

sine descriptione

zonder beschrijving = n.n.

s.lat.

sensu lato

in ruime betekenis

s.n.

sine numero

zonder nummer

s.str.

sensu stricto

in beperkte betekenis

sens.

sensu

in de betekenis van; in relatie met

sp.

species

species - no name

spec.nov. species nova nieuwe soort

sphalm.

sphalmate

door spelling ontstane vergissingen in namen

stat.nov. status novus nieuwe uit eerder gepubliceerde vaam of epitheton gevormde naam

typ. cons.

typus conservandus

beschermd type; een beschermde naam kan onder bepaalde omstandiheden samengaan met een ander type dan door de auteur gebruikt

 * gevolgd door de naam van de auteur(s)
 

Copyright © 2003

email: Piet van der Laken