Discocactus  
 Inleiding  Verzorging

 Veldnummers

 Taxonomie  Species  Bibliografie  Contact
     
Algemeen
Zaaien
Waar zaaien
Enten
Zaad winnen
Zaad bewaren
Etiketteren
Gieten
Verzorgingsklimaat
Groeiseizoen
Ziekten
Importeren

  

 Foto uit verzameling J. Hovens

 

Planten in de natuur zijn mooi, maar vaak ver van huis. Gelukkig is het mogelijk om exotische planten ook thuis te bewonderen. Een vaas bloemen op de tafel geeft genot, maar dit is van korte duur. Als de plant het naar zijn zin heeft kan een potplant veel langer het oog plezieren.

Zo is het ook met Discocactussen en we geven hier graag advies om de plant juist te behandelen zodat deze straalt van gezondheid en uw verzorging met bloemen beloond.

Het is ook interessant om de verschillen binnen een bepaald geslacht zelf te kunnen bestuderen.

We hopen dat de volgende adviezen, gebaseerd op onze kultuur ervaringen in  Noord-West Europa, U hierbij van nut zijn.

Al kort na het verschijnen van de eerste nieuwbeschrijvingen bleek uit kultuurervaringen en vergelijkend importmateriaal van dhr. Buining dat, evenals bij vele andere geslachten, er ook binnen een specie van het geslacht Discocactus belangrijk uiterlijk verschil was te constateren tussen deze planten onderling.

De planten uit het geslacht Discocactus zijn genetisch variabel omdat het kruisbestuivers zijn. Kultuurplanten die samen opgroeien onder dezelfde klimatologische omstandigheden (kasklimaat) tonen dit duidelijk aan. Een juiste determinatie op de vindplaats wordt dubbel moeilijk, enerzijds door de bovengenoemde genetische verschillen en anderzijds door het grote individuele aanpassings-vermogen van de planten. Deze fenotypische (uiterlijke) verschillen die zo duidelijk op de standplaats tot uiting komen worden veroorzaakt omdat de microklimatologische omstandig-heden en bodemgesteldheid daar vaak grote verschillen tonen.

Voor de serieuze liefhebber die ervaring heeft met zaaien en enten, is het opkweken tot bloeibare planten van het geslacht Discocactus uit zaad niet belangrijk moeilijker dan dat van planten van vele andere cactusgeslachten. Dat men echter Discocactus-soorten zelden aantreft in verzamelingen komt door het feit dat het hier een betrekkelijk nieuw en onbekend cactusgeslacht betreft, dat bovendien bijzondere eisen stelt aan de temperatuur tijdens de rustfase gedurende de winter.

Kan men voor een doorsnee cactusverzameling zonder risico een wintertemperatuur van 5o C aanhouden, voor een collectie met kougevoelige soorten, waartoe Discocactus behoort evenals vele andere Braziliaanse soorten, komt men hiermee niet uit. Hoewel voor enkele Discocactus-species een minimum temperatuur van 10o C wordt opgegeven, geldt dat de meeste een nog hogere temperatuur tijdens de rustperiode verlangen, zodat men voor een verzameling met veel planten van dit geslacht gedwongen is de temperatuur niet onder de 15o C te laten dalen. Van belang voor de kweek is verder te weten hoe de groei-omstandigheden op de standplaats van de diverse soorten is. In grote lijnen kan dit als volgt worden weergegeven.

  • De planten komen uitsluitend voor in BraziliŽ en de aangrenzende gebieden van Bolivia en Paraguay, dus op het zuidelijk halfrond tussen de 5de en de 24ste breedtegraad. Het groeiseizoen is derhalve ter plaatse tegengesteld aan het onze.

  • Tijdens de rustperiode, de hete droge tijd, komt de temperatuur op de meeste standplaatsen vrijwel nooit beneden de 10o C.

  • De planten groeien veelal in een rul, vaak rotsachtig, soms veldspaat-achtig substraat. Het voorkomen van humus is zeer beperkt.

  • Vrijwel altijd is sprake van een oppervlakkige wortelvorming, waarbij de wortels tot meer dan een meter kunnen uitgroeien.

  • De luchtvochtigheid kan in de rustperiode overdag extreem laag zijn en s'nachts zeer hoog door dauwvorming.

Het bovenstaande betekent voor  Discocactussen, zowel kultuur- als in vroeger jaren geimporteerde planten, dat deze in ons klimaat worden gedwongen zich aan te passen aan minder gunstige groei-omstandigheden. De praktijk leert dat op de langere ternijn gezien, de overlevingskans op eigen wortel door de slechte ontwikkeling van het wortelgestel hierdoor zeer klein is. Om zoveel mogelijk te voldoen aan de eisen die voor een evenwichtige groei van de Discocactussen in aanmerking komen, is het nodig om de klimatologische omstandigheden van de standplaats zo dicht mogelijk te benaderen en enten is aan te bevelen. Gedurende de groeiperiode kunnen planten veel vocht gebruiken.

Voorkomen moet worden dat planten te lang nat staan, hierdoor ontstaat gemakkelijk 'halsrot' door bacteriŽn en/of schimmels of zuurstofgebrek in de bodem. Doordat we een hogere minimum-temperatuur handhaven kunnen we het groeiseizoen wat verlengen zodat een te sterke uitdroging in de rustperiode kan worden voorkomen. Een goede onderstam die in de winter niet snel wordt leeggezogen is hierbij van belang.

Copyright © 2003

email: Piet van der Laken