Inleiding Discocactus

 Verzorging

 Veldnummers

 Taxonomie

 Species

 Bibliografie

 Contact

   

 

Algemeen
Zaaien
Waar zaaien
Enten
Zaad winnen
Zaad bewaren
Etiketteren
Gieten
Verzorgingsklimaat
Groeiseizoen
Ziekten
Importeren

De waarde van een plantenverzameling wordt niet alleen bepaald door het aantal standplaats-planten maar veel meer door de kwaliteit en ook of de collectie zorgvuldig is geŽtiketteerd en geregistreerd. De naamgeving zal in de loop van de jaren wijzigen door veranderde inzichten, het veldnummer is en blijft gebonden aan de plant of het verzameld zaad.

 

In ons streven om zoveel mogelijk exacte zaken te vermelden die controleerbaar zijn en vanzelfsprekend alleen gekoppeld aan dat ene individu, hebben we gekozen voor het veldnummer als belangrijkste criterium. Daarmee willen we niet zeggen dat een geldige beschrijving niet belangrijk is. Een specialist-verzamelaar kan daar alleen niet mee uit de voeten. Zo is een geldige beschrijving van de typeplant niet omkeerbaar en kun je niet zeggen dat een plant met de kenmerken van de beschreven soort ook die soort is. Een fout die maar al te vaak wordt gemaakt.

 

Een veldnummer op zich zelf zegt helemaal niets en is hooguit een aanduiding van de desbetreffende veldzoeker. Veldnummers met geografische standplaatsgegevens en datum zijn zeer waardevol. Zij geven deze onveranderbare informatie door over de gevonden plant.

 

De vaak oeverloze discussies of het wel of niet die bepaalde soort is, is voor de betrokken verzamelaar niet meer zo urgent. Immers hij heeft een plant van de vermelde standplaats en de toekomst zal wel leren wat daar nu precies voor een soort uit groeit en hij kan bij nader inzien de naam probleemloos aanpassen. Het veldnummer op zich vertelt meestal al iets over de veldzoeker. Zo zijn meestal de letters een afkorting of initialen van de persoon, soms wordt ook het jaartal in de cijfers opgenomen.

 

In de huidige chaos van benamingen in de cactuswereld kunnen we toch vaststellen dat de beschikbare veldnummerlijsten nog goed van elkaar te onderscheiden zijn.

De betrouwbaarheid van een veldnummer is verbonden met het karakter van de persoon of groep mensen als veldzoeker. Zo is het zaak te weten wat voor reden hij/zij heeft gehad om zo te handelen met het toekennen van een nummer. Gegevens als: Is het iemand die consequent doornummert voor elk anders lijkend individu. Hoe is het gesteld met zijn soortenkennis. Is het een 'lumper' of een 'splitter'. Allemaal zaken die je aan een groep van veldnummers kunt verbinden en daarmee achteraf conclusies betreffende de gevonden soort kunt bijstellen.
 

Het etiket

De minimale gegevens op een etiket is het collectienummer. Met alleen dit gegeven kun je weliswaar volstaan met een klein etiketje en een catalogus, doch het bevordert niet de kennis over de herkomst van de plant. Immers herhaling van de zichtbare gegevens van de plant blijven beter in ons geheugen achter. Bovendien zijn deze gegevens dikwijls aanleiding tot een discussie met collegae wat bijna altijd de moeite waard is. Een redelijk etiket zou er als volgt kunnen uitzien:

GU9300010 HU 343 D.griseus

Serra dos Alegres Minas Gerais

Het eerste blok is het collectienummer voorafgegaan door de initialen van de eigenaar en het jaartal dat de plant in de collectie is opgenomen, gevolgd door het plantnummer. Elk individu krijgt een uniek nummer. Dan volgt het veldnummer en de eerste letter van het geslacht (aangenomen dat de eigenaar voldoende kennis heeft om de geslachten te kunnen onderscheiden). Dan de soortnaam. Op de onderste regel of op de achterkant de standplaats en provincie waar HU 343 gevonden is. We geven toe, als je dit met de hand moet schrijven, het niet eenvoudig is. Tegenwoordig bezitten velen wel een PC met printer en in de kleine lettermodus kun je stickeretiketten vanuit je bestandslijst uitprinten. Watervaste en lichtechte stickers van 0.8 cm x 10 cm zijn verkrijgbaar.

 

De geprinte tekst blijft meerdere jaren goed leesbaar onder kascondities.

Hiermee zijn we beland bij het laatste onderdeel, de bestandslijst. Een bestandslijst van een collectie planten is vanzelfsprekend. Alleen al voor de uitwisseling met vrienden en of collega's. Het maakt niet uit of het met de hand geschreven lijsten zijn of keurig uitgeprinte computer bestanden. Voor beide geldt, ze moeten up to date zijn en voldoende informatief. Een bestandslijst kan zeer veel gegevens bevatten maar moet tenminste voorzien zijn van de volgende gegevens:

  • collectienummer

  • geslacht

  • soort

  • veldnummer

  • standplaats

  • provincie

  • land

  • herkomst van het zaad of de plant

Copyright © 2003

email: Piet van der Laken