Discocactus  
 Inleiding  Verzorging

 Veldnummers

 Taxonomie  Species  Bibliografie  Contact
     
Algemeen
Zaaien
Waar zaaien
Enten
Zaad winnen
Zaad bewaren
Etiketteren
Gieten
Verzorgingsklimaat
Groeiseizoen
Ziekten
Importeren

Zoals  te verwachten is ook voor het in gang zetten van de kieming van zaden van Discocactussen een hogere temperatuur noodzakelijks. Het is immers bekend dat planten uit warme gebieden een hoger temperatuursoptimum bij het kiemproces hebben dan planten uit gematigde streken.

Jarenlange ervaring heeft ons er toe gebracht een kiemtemperatuur aan te kunnen raden van om en nabij 30oC. Boven 30oC zal er wel een snellere kieming optreden, doch zal het kiemingspercentage snel afnemen. Onder de verschillende methoden van zaaien met de daarbij behorende hulp-middelen, zoals de noodzaak van een steriel zaaisubstraat, de samenstelling daarvan, evenals het ontsmetten van het zaad, zijn er veel die met succes worden gebruikt.

Een door ons gebruikte succesvolle manier in het kort:

  • Als zaaisubstraat nemen we steenwol voor agrarische doeleinden of een ander zo steriel mogelijk substraat.
  • De zaden worden ontsmet door deze enkele minuten te dompelen in chloorwater daarna naspoelen in afgekookt water van 25oC.; laten drogen en binnen 2 dagen uitzaaien. De samenstelling van chloorwater is als volgt:
  • Chloorbleekloog van de supermarkt bevat meestal 10% NaOCl. Voor een 1%-tige oplossing gebruiken 10 ml chloorbleekloog en 90 ml kraanwater.
  • Ruim zaaien als het eerste jaar niet wordt verspeend, aandrukken en afdekken met riviergrind van 1" 2 mm, daarna alles goed gieten met gekookt regenwater waarin een oplossing van fungicide (TMTD of CAPTAN).
  • Zaad dat wordt betrokken van een der commerciele zaadleveranciers zal in vele gevallen gedurende langere tijd onder sterk gekoelde omstandigheden zijn bewaard en kan het beste onmiddelijk na ontvangst worden uitgezaaid omdat gebleken is dat de kiemkracht vanuit die situatie sterk  kan verminderen.
  • Wanneer slechts kan worden beschikt over een kleine hoeveelheid zaad is het beter om de kiemplanten al binnen 3 of 4 maanden te enten op bijvoorbeeld Pereskiopsis waardoor de kans op verlies belangrijk kan worden beperkt.
  • Voor de gemiddelde hobbyist zal de bovenstaande werkwijze wat te ver gaan en daarom is er om toch tot een goed rendement een eenvoudiger oplossing die ook voor het zaaien van andere geslachten gebruikelijk is en het risico op besmetting ook belangrijk vermindert, namelijk het zaaien in plastic potten en deze in een plastic boterhamzakje te plaatsen en na voldoende bevochtiging zo dicht mogelijk af te sluiten.

         

Copyright 2003

email: Piet van der Laken