Discocactus  
 Inleiding  Verzorging

 Veldnummers

 Taxonomie  Species  Bibliografie  Contact
     
Algemeen
Zaaien
Waar zaaien
Enten
Zaad winnen
Zaad bewaren
Etiketteren
Gieten
Verzorgingsklimaat
Groeiseizoen
Ziekten
Importeren

Discocactussen zijn minstens zo gevoelig voor parasitaire en bacteriele ziekten als alle andere soorten, waarbij we kunnen opmerken dat de z.g. 'verslijming' bij Discocactussen vaker voorkomt dan bij de andere geslachten. De beste afweer, ook tegen insecten, is zorgen voor een optimaal kasklimaat. Hierin voelen de planten zich het prettigst en wordt hun conditie versterkt. Gezonde planten bezitten een natuurlijke afweer tegen alle ziekten. 


Een kleine plantenserre is klimatologisch vaak moeilijk regelbaar en hierin kan in een bepaalde hoek of plek regelmatig spint of wolluis optreden. Een algemene regel is: Zo snel mogelijk maatregelen nemen, gebruik een goed en wettig toegelaten bestrijdingsmiddel en vooral breng zo mogelijk verandering in het klimaat ter plekke, anders is het effect van de chemische bestrijding maar van korte duur. 


Een andere, niet te vermijden plaag wordt gevormd door de nematoden ofwel wortelaaltjes. Hiervoor is vrijwel geen afdoende chemische bestrijding mogelijk. Nematoden zijn inherent aan een monocultuur. Bij veel planten van hetzelfde geslacht op een kleine oppervlakte kunnen wortelaaltjes zich explosief vermeerderen en grote verliezen in een verzameling veroorzaken. Als plantenliefhebber hoef je echter niet te wanhopen, wie zijn planten elke twee jaar verpot en daarbij een sterke wortelsnoei toepast en alle slechte delen verwijdert, blijft een al te sterke uitbreiding van nematoden voor. Werk altijd clean, meng nooit oude gebruikte potgrond met verse, ontsmet alle potten, bakken en dekoratiemiddelen alvorens ze weer te gebruiken. 
Het lijkt allemaal veel werk maar als je er een gewoonte van maakt valt het allemaal best mee. Tenslotte houden we planten van een ander continent in een volstrekt onnatuurlijke omgeving en is een verzameling levende wezens heel iets anders dan een postzegel verzameling.

 

Copyright 2003

email: Piet van der Laken